Hanke
Utvecklingsprojekt - 113568

Pitäjän elinvoiman ekosysteemi

Soinin kunta

31.12.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on yleishyödyllinen kehittämishanke, jolla kannustetaan Soinin ja Kuudestaan alueen 3. ja 4. sektorin toimijoita yhteisiin toimenpiteisiin elinvoimaisuuden, aktiivisuuden ja uusien toimintamallien kehittämiseen aina kylien nurkilta seutukuntatasolle että yksittäisistä harrastuksista aina koko kuntaa ja aluetta elävöittäviin yhteisiin ponnistuksiin. Samalla voidaan tuoda entistä paremmin hyödynnettäväksi Soiniin ja Kuudestaan alueelle tehdyt yleishyödylliset investoinnit sekä muut julkiset harrastuskohteet esimerkiksi toteuttamalla tapahtumia ja aktivoimalla muuta toimintaa ja palveluita niiden ympärille. Näin ollen yhdistysten sisälle voi kehittyä myös uutta elinvoimaa uuden toiminnan ja parhaassa tapauksessa myös varainhankinnan myötä sekä uuden näkyvyyden tuomien mahdollisten uusien jäsenten ansiosta. Tavoitteena onkin vahvistaa myös yhdistysten yhteistyötä ja rakentaa tämän pohjalta toimintamalleja ja vastuunjakoa esimerkiksi tapahtumien, aktiviteettien ja palveluiden järjestämiseen vapaaehtoisvoimin siten, että jokaisella toimijalla on oma roolinsa ja vahvuutensa. Tähän on olemassa hyvää perinnettä soinilaisessa talkoohengessä ja toimintakonseptista voidaan luoda eräänlainen soinilainen malli pitäjän elinvoimaisuuden ylläpitämiseen yhteen hiileen puhaltamalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

113568

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt