Projekt
Utvecklingsprojekt - 284751

Pitkäjärven alivedenkorkeuden nosto pohjakynnyksellä

Tammelan Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tammelan Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys hakee lupaa Avilta Pitkäjärven alivedenkorkeuden nostoon tarvittavalle pohjakynnykselle ja toteuttaa luvan sekä siihen vaadittavan suunnitelman hankkeena. Yhdistys toimii hankkeen hallinnoijana, ja hanke toteutetaan asiantuntijatyön turvin vesilain vaatimukset täyttäen. Pitkäjärven vedenpinnan korkeus laskee etenkin kesällä huolestuttavan alas ja aiheuttaa monia ongelmallisia seurauksia jo kunnostuksessa saavutetuille tuloksille. Pitkäjärvi on vaarassa soistua, jolloin virkistyskäyttö heikkenee voimakkaasti, nykyinen kalasto ja linnusto kärsivät sekä kiinteistöjen arvo on vaarassa laskea. Tulevalla alivedenkorkeuden nostolla tavoitellaan luontoarvojen säilymistä, järven tilan ennallistamista, soistumisen estämistä, virkistyskäytön lisäämistä sekä tonttien ja kiinteistöjen arvon säilyttämistä. Tuloksena saavutetaan hyötyä kaikille järven ranta-asukkaille, mökkiläisille sekä sen läheisyydessä oleville. Pitkäjärvi kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, ja yhdistys toteuttaa osaltaan vesienkunnostustyötä vesienhoitoalueen 2022-2027 vuosille ulottuvien suunnitelmien mukaan. Hankkeen aikataulu on suunniteltu toteutettavaksi 2024- 2026.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

284751

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner