Hanke
Utvecklingsprojekt - 28337

Pitkäjärven alueen kehittäminen, tiedonhankintahanke

Kokemäen Teollisuuskylä Oy

14.05.2016 - 01.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on yhdessä Pitkäjärven alueen yritysten ja Kokemäen kaupungin kanssa kehittää alueen liikunta- ja virkistystoimintaa nykyistä monipuolisemmaksi ja läpi vuoden kattavaksi. Monipuolisemmista palveluista ja fasiliteeteista hyötyvät sekä kuntalaiset että matkailuelinkeino. Lisäksi tavoitteena on kehittää alueen kiinteistöille ekologisesti kestäviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28337

Aloituspäivämäärä

14.05.2016

Loppumispäivämäärä

01.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt