Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 232396

Pitkälaippaisen moottorisahan hankinta kalastuksen monipuolistamiseksi

Kiviniemi Veikko Juhani

02.03.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa hankitaan pitkälaippainen moottorisaha, joka mahdollistaa isojen avantojen teon. Isoja avantoja tarvitaan hauki- ja maderysien pyyntiin saamiseen. Tavoitteena on monipuolistaa kalastusta, sillä hauki- ja madekannat ovat Inarijärvessä kasvaneet, ja näiden kalojen kysyntä on hyvä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

232396

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner