Projekt
Utvecklingsprojekt - 91828

Pitoa ja vetoa Kuhmoon -hanke

Kuhmon kaupunki

13.05.2019 - 13.07.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on tutkia kattavasti Kuhmon pito- ja vetovoimatekijöitä ja hyödyntää tätä tietoa Kaupungin viestinnän, tulomuuttopalveluiden ja peruspalvelujen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on selvittää myös Tuupalan puukoulukeskuksen ja Metsästyslain 8§ merkitys pito- ja vetovoimatekijänä. Kainuun työvoimapula on maa suurista ja tarvitsemme osaajia julkiselle ja yksityiselle sektorille. Pito- ja vetovoimatutkimus tukee rekrytointia niin Kuhmossa kuin koko Kainuussa. Tavoissa tehdä työtä on tapahtumassa murros ja monipaikkaisuus on trendi. Murroksen hyödyntäminen on olennaista ja hankkeella kehitetään houkuttelevia työtiloja tähän tarpeeseen. Pito- ja vetovoimatutkimus toteutetaan fokusryhmähaastatteluin. Haastattelut antavat nykyisille kuhmolaisille ja myös nuorille mahdollisuuden olla vahvemmin mukana kaupungin kehittämisessä. Ilmastonmuutoksen haaste koskettaa kaikkia ja erityisesti suuria kaupunkeja. Puurakentaminen koetaan vaihtoehtona hiilineutraaliin rakentamiseen. Tämän vuoksi tutkimuksessa haluttaan selvittää Kuhmon Tuupalan puukoulun merkitys pito- ja vetovoimatekijänä. Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: 1. Pitovoimatekijöiden vahvistaminen osana palvelumuotoilua ja kehittämistä. 2. Vetovoimatekijöiden nostaminen esille osana viestintää ja tulomuuttopalveluja. 3. Selvittää erityiskohteena puurakenteisen koulun ja metsästyslain 8§:n vaikutus pito- ja vetovoimaan. 4. Tukea monipaikkaisuutta ja palvelujen kehittämistä vapaa-ajanasukkaiden ja kylillä vierailevien tarpeisiin kehittämällä yhteisöllisiä työtiloja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

91828

Startdatum

13.05.2019

Slutdatum

13.07.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner