Hanke
Investering - 99984

Pitovoima vahvemmaksi

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

19.05.2019 - 10.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kukoistavan ja menestyvän alueen viitekehys koostuu neljästä "voimaisuudesta"; elinvoimaisuudesta, vetovoimaisuudesta, pitovoimaisuudesta sekä valovoimaisuudesta. Lisäksi tarvitaan kipinä- ja kitkatekijöitä. Jokainen voimaisuuden osa-alue tukee toista, eikä niitä voi edes erottaa toisistaan. Vetovoimaisuudesta puhutaan paljon, mutta pitovoima jää usein sen varjoon. Näin ei saisi olla, sillä monesti helpompaa on pitää asukas, kun houkutella uusia. Ihmiset viihtyvät alueella paljolti omien kokemusten, havainnoiden ja tyytyväisyytensä kautta. Hyvinvoiva, sujuva arki on kullanarvoista. Tämän toteutuessa, me kaikki viemme positiivista tarinaa kotiseudustamme muuallekin ja toteutamme myös valovoimaisuuden viestiä. Meidän kotiseutu on paras! Sanoo silloin jopa muuten niin vaatimaton pohjois-satakuntalainenkin. Leader Pohjois-Satakunnan teemahankkeen ¿Pitovoima vahvemmaksi¿ tavoitteena on pieninvestointien avulla aktivoida, kehittää ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia alueellemme. Etusijalla ovat ympäristöä parantavat ja hiilijalanjälkeä vähentävät hankkeet. Alahankkeilla ylipäänsä vahvistetaan pitovoimaa, luodaan alueelle siten osaltaan ehkäpä jopa valovoimaa ja vetovoimaa! Alahankkeiden toteutusaika 1.6.2019-31.5.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

99984

Aloituspäivämäärä

19.05.2019

Loppumispäivämäärä

10.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt