Hanke
Utvecklingsprojekt - 17632

Plakkari

Toholammin Hyvinvointikeskus Maunu ry

31.12.2015 - 14.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda vireä, ulospäin suuntautunut kulttuuritoiminnallinen kokonaisuus, jolla edistetään voimavaraväestön kokonaisvaltaista hyvinvointia, sekä voimavaraväestön tietojen ja taitojen käyttöä yhteisöllisyyden lisäämiseksi toiminta-alueella, tuoden samalla paikkakunnan historiaa tunnetuksi kiinnostavalla tavalla kaikenikäisten ulottuville. Nukketeatteri- ja teatteritoiminta, sekä YouTube-kanava, muodostavat tavoitteena olevan keskeisimmän kokonaisuuden. Näiden osa-alueina tarjotaan voimavaraväestölle heidän tietojaan ja taitojaan täydentäviä kursseja, jotka tukevat sekä sisältöjen tuottamista, että tarvittavaa teknistä osaamista. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on voimavaraväestö, jotka ovat yli 60- v. toholampilaisia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17632

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

14.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt