Hanke
Utvecklingsprojekt - 110340

Planeringsprojekt Vörå skid- och friluftscentrum

Vörå Idrottsförening rf

31.12.2019 - 30.10.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

1. Syfte Vörå IF tillsammans med Vörå Golf, Vörå Kommun och andra intressenter planerar en flerårig utveckling av Vörå Skidcentrum. Syftet är att denna utveckling skall kunna finansieras via Leader-finansiering. Utvecklingen kommer att genomföras via flera delprojekt och för detta syfte behövs ett planeringsprojekt som strukturerar och planerar hur delprojekt skall organiseras och utföras.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

110340

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.10.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt