Projekt
Utvecklingsprojekt - 89629

Plattform för Matriket Österbotten 2019-2021

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

28.02.2019 - 04.07.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Öka samarbetet och informationsutbytet inom livsmedelsbranschen i Österbotten. Samarbetet ska leda till att den samlade kompetensen inom branschen höjs, samt utveckla ny affärsmodeller och koncept.Etablera aktiva nätverk mellan livsmedelsföretagen och utreda beredskapen hos olika aktörer till att grunda en utvecklingsplattform för livsmedelsbranschen i Österbotten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

89629

Startdatum

28.02.2019

Slutdatum

04.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner