Projekt
Utvecklingsprojekt - 13361

Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.10.2015 - 17.09.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsäteollisuuden puunkäyttö lisääntyy koko Suomessa metsäteollisuuden viimeaikaisten jo tehtyjen investointipäätösten mukaan noin 10 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2018 mennessä. Tämänhetkisen arvion mukaan metsä- ja energiateollisuuden lisäpuun tarve Etelä- ja Keski-Pohjanmaan yksityismetsistä tulee jo aivan lähivuosina olemaan noin 1,0 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan yksityismetsien metsänomistus- ja tilusrakenne on monella tapaa ongelmallinen, ja vähentää oleellisesti puun markkinoille tuloa ja metsänhoitotöiden määrää. Tämän tiedonvälityshankkeen toimenpiteillä on tarkoitus parantaa ko. metsänomistuksellisia ongelmia ja lisätä samalla hakkuiden ja hoitotöiden määrää. Tämän hankkeen tavoitteena on vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille, lisätä metsätilan sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsänomistusyksiköiden keskikokoa, lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää, vähentää kuolinpesien ja metsäyhtymien metsänomistusta, parantaa yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä, lisätä ja helpottaa yhteismetsäomistusta sekä parantaa metsätilusrakennetta. Toimenpiteet kohdistuvat pääosin alueen metsänomistajiin, mutta jonkin verran myös metsäalan ja ko. aihealueen muihin ammattilaisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13361

Startdatum

01.10.2015

Slutdatum

17.09.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner