Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 100671

Pohjapadon tukeminen kivillä

Varesjärven hoito ry

07.05.2019 - 22.10.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Varesjoen suulle rakennettiin 2010 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnitelman pohjalta pohjapato Varesjärven vedenpinnan vakioimiseksi ja sitä kautta järven tilan parantamiseksi. Koska pato jouduttiin rakentamaan soiselle maaperälle, tuettiin patoa seulakivillä, ja nyt niitä on tuotava lisää kivien maaperään vajoamisen takia. Halvin vaihtoehto on helikopterikuljetus. Veden virtauksen aiheuttama pintakivien siirtyminen estetään rakentamalla filmivanerinen lippa padon harjalle kivien päälle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

100671

Aloituspäivämäärä

07.05.2019

Loppumispäivämäärä

22.10.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt