Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 235386

Pohjarysien hankinta

Hauhon Järvituote

24.03.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalastaja hankkii 2kpl rysäpyydystä. Rysät ovat rakennettu siten, että lintujen jääminen pyydykseen on estetty nielukaltereilla, sekä rysän katto ja pohjarakenteilla. Tämä vähentää kalastuksen ekosysteemille aiheuttamia vahinkoja estämällä lintujen kuolemia pyydyksissä. Rysäpyydyksistä myös suojeltujen kalalajien vapauttaminen elävänä on mahdollista, minkä vuoksi ei toivotut sivusaaliit vähenevät ja kalastuksen rinnakkaiselo suojeltavien lajien kanssa parantuu. Lintudirektiivin vesi ja petolinnuista kalastusalueella pesivinä lajeina mm.merikotka,kalasääksi, kuikka,kaakkuri,kalatiira,mustakurkkuuikku,laulujoutsen sekä kaulushaikara. Vierailevana lajina lapintiira. Kalastus sijoittuu Hauhonreitin, Kangasalan sekä Vanajaveden alueelle, joissa on runsaasti linnustolle tärkeitä FINIBA kohteita. Sekä Hauhonreitin Kukkia-Järvi kuuluu natura 2000 alueeseen. Hankeaikana hankitaan 2rysää. Rysien nieluhin sijoitettavat lintukalterit tehdään itse jo ennestään olemassa olevista materiaaleista. Pyydykset hankitaan yhdessä erässä hankeen voimassa oloaikana, yrittäjän taloudellisestatilanteesta riippuvina ajankohtina. Hankeelle haetaan 60% tukea EMKVR-varoista, sisältäen 10% vähempiarvoiseen kalaan kohdistuvan kalastuksen tukea. Välirahoitus ja loppuosa rahoitetaan yrittäjän omin varoin ja tulorahoituksella. Hankittavat pyydykset ovat sellaisia, joiden käyttöiän arvioidaan ulottuvan yli viidenvuoden päähän hankeen päättymisestä. Hankittavilla pyydyksillä korvataan valikoimattomia silmällä pyytäviä kalaverkkoja. Kutakin hankittavaa rysää kohden poistetaan käytöstä 10kpl verkkoja(30m/kpl) ja ne hävitetään Ely-keskuksen ohjeistamalla tavalla

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

235386

Startdatum

24.03.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner