Hanke
Utvecklingsprojekt - 13923

Pohjoinen energiakartta, POEKA

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

10.12.2015 - 04.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Suomella on käytettävissään nykyistä käyttöä huomattavasti suuremmat uusiutuvan energian varat. Näiden varojen hyödyntämiseen tarvitaan energia-alan uusinta tietoa ja varojen määrän tiedostamista paikallisesti ja maakunnallisesti. Suomi on sitoutunut muiden Euroopan maiden tavoin nostamaan uusiutuvan energian tuotannon osuutta tuotetusta energiasta, vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja vähentämään energiankulutustaan. Asetettuihin tavoitteisiin on vielä matkaa ja tarvitaan lisää uusiutuvan energian tuottajia ja käyttäjiä. Kaupungit ja kunnat voivat omilla valinnoillaan olla luomassa kasvua ja kehittyviä markkinoita energia-alalla. Pohjoinen energiakartta -hankkeessa tavoitteena on koota yhteen ja visualisoida paikkatietomenetelmin Pohjois-Suomen uusiutuvan energian tuotanto ja korvattavissa oleva fossiilienergian tuotanto. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää kunnittain aluetaloudelliset vaikutukset, jotka olisivat odotettavissa, jos alueen korvattavissa oleva fossiilienergia korvataan uusiutuvilla energiavaroilla. Selvityksiä näistä on tehty Pohjois-Suomen alueella paikoittain, mutta kattava ja kokoava tieto puuttuu. Tiedosta olisi hyötyä yritysten toteuttaessa omia energiaratkaisujaan tai ryhtyessään energiayrittäjiksi. Tiedolla on tarvetta myös aluesuunnittelussa. Pohjoinen energiakartta -hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Kohderyhmänä hankkeella ovat alueen energia- ja maaseutuyritykset. Hanke toteutetaan 10.12.2015 - 30.9.2017. Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Ammattiopisto Lappia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13923

Aloituspäivämäärä

10.12.2015

Loppumispäivämäärä

04.12.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

bioenergi
energieffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt