Projekt
Utvecklingsprojekt - 29730

Pohjois-Karjalan maaseudun kehityksen ja tulevaisuuden luotain

Itä-Suomen yliopisto

01.09.2016 - 22.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa Pohjois-Karjalan maaseudun kehityksen seurantaa, ennakointia ja julkisuusprofiilia. Luotaimen uudenlaisena lähestymistapana on hyödyntää sekä olemassa olevaa maaseutua koskevaa tietovarantoa että kokemustietoa. Hankkeessa 1) luodaan maaseudun kehityksen seurannan ja ennakoinnin kehittämisväline, 2) kohotetaan maaseudun profiilia ja 3) tuetaan Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 vaikuttavuuden ja tulosten seurantaa. Hankkeen aluksi kartoitetaan ja valitaan Pohjois-Karjalan maaseudun kehitystä parhaiten luotaavat aineistot ja tietolähteet. Tässä yhteydessä kehitetään Pohjois-Karjalan maaseudun "kehitystietopaketti", joka sisältää sekä alueellista ja paikallista tarkastelua että kansallista vertailua. Hankkeessa kootaan asiantuntijaraati ja määritetään sen työskentely- ja toimintatatavat. Näin on luotu perusta Pohjois-Karjalan maaseutuluotain -toimintatavalle, jota myös pilotoidaan hankkeessa. Luotaimesta syntyvän tiedon välittämisessä tukeudutaan olemassa oleviin tiedonvälitysrakenteisiin ja -kanaviin. Hankkeessa syntyy Pohjois-Karjalan maaseutuluotain-toimintamalli, joka on kokemusten perusteella viritetty maaseudun kehittämisen seurannan, ennakoinnin ja julkisuusprofiilin nostamisen työväline. Maaseutuluotain tuottaa Pohjois-Karjalan maaseutubarometrin. Luotaimen toimintaprosessit ja tiedonhankinta ovat yksinkertaisia, suoraviivaisia ja toistettavia. Tällä varmistetaan edellytykset toiminnan jatkumiselle kokeiluvaiheen jälkeen. Hankkeen tulokset ja kokemukset välitetään laajasti maakunnan eri toimijoille kehittämisen ja toimenpiteiden suuntaamisen tueksi. Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat myös kytkettävissä maakunnan tulevaan ennakointitoimintaan, Hanke välittää seuranta- ja ennakointityöhön menetelmällistä ja sisällöllistä kokemustietoa, mutta myös maaseutunäkökulmaa, joka nykyisessä maakunnallisessa ennakointitoiminnassa on jäänyt ohueksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

29730

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

22.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner