Projekt
Utvecklingsprojekt - 116821

Pohjois-Karjalan SOTE-alan yritysten digitalisoinnin yritysryhmähanke

Tamora Oy

03.02.2020 - 30.12.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa kehitetään pohjoiskarjalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien yritysten palvelujen laatua, palvelujen sisältöjen monipuolisuutta sekä kustannustehokkuutta digitaalisten työkalujen ja palvelukeinojen käyttöönoton avulla. Hankkeeseen osallistuville yrityksille luodaan digistrategiat, joiden mukaan otetaan käyttöön digitaalisia työkaluja liittyen esimerkiksi yritysten verkkopalveluihin, markkinointiin sekä virtuaalikokemusten tuottamiseen asiakkaille. Virtuaalikokemuspalvelua piloitoidaan asiakasyrityksissä asiakkaiden toimesta, joka mahdollistaa yrityskohtaisten palavelujen sisältöjen kustannustehokkaan kehittämisen. Virtuaalikokemusten kehittäminen sisältää toimenpiteitä, joiden avulla mm. kuntoutujat, vanhukset, omaiset ja henkilökunta pääsevät interaktiiviseen vuorovaikutukseen virtuaalitodellisuutta hyödyntäen ja sen avulla saadaan edistettyä hyvinvointia ja jaksamista. Hankkeessa pilotoidaan uutta virtuaaliteknologiaa ja näin tuotteujen palvelujen toteutusta ja saavutettuja hyötyjä seurataan sekä raportoidaan. Tarkoituksena on tuottaa pysyvä toimintamalli virtuaaliteknologian hyödyntämisessä esimerkiksi vanhusten hoitotyössä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

116821

Startdatum

03.02.2020

Slutdatum

30.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner