Projekt
Utvecklingsprojekt - 144519

Pohjois-Karjalan vihannestoimialan kehittämistarveanalyysi

Luonnonvarakeskus

31.12.2020 - 22.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tässä esiselvityshankkeessa kootaan Pohjois-Karjalan vihannestoimialan kehittämiseen sitoutunut verkosto ja laaditaan suuntaviivat toimialan kehittämiseksi uudella ohjelmakaudella 2021-2028. Lisäksi valmistellaan esiselvityksen pohjalta kehittämishankesuunnitelma. Esiselvitys koostuu kolmesta asiakokonaisuudesta (1) Nykytilan kartoitus, (2) Ennakointitiedon keruu, (3) Kehittämissuunnitelma. Menetelminä ovat tiedonhaku päättyneiden ja käynnissä olevien hankkeiden tuotoksista, sekä tilastoista, kohderyhmä- ja asiantuntijatyöpajat sekä niitä täydentävät haastattelut. Hankkeesta osallistutaan myös alan verkostojen kokouksiin ja tehdään bench marking matkoja. Luonnonvarakeskus on hankkeen ainoa toteuttaja, mutta toimenpiteisiin osallistuu Pohjois-Karjalan elintarvikealan kehittämishanketoimijoita, alkutuottajia, jatkojalostajia sekä jakelua. Lisäksi verkostoidutaan myös muiden alueiden, kuten Etelä-Savon tai Satakunnan vihannesalan toimijoiden kanssa. Monialaisessa yhteistyössä kohderyhmien kanssa iteratiivisesti ja läpinäkyvästi valmisteltu esiselvitys luo alueen toimijoille yhteistä kuvaa vihannestoimialan tulevaisuudesta, mikä vahvistaa yhteistyön ja toimivien raaka-aine ja arvoverkkojen syntyä. Vihannestoimialan vahvistuminen monipuolistaa kasvintuotantoa, tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun mikroyrityksille ja monipuolistaa lähiruokaketjujen toimintaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

144519

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

22.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner