Hanke
Utvecklingsprojekt - 144519

Pohjois-Karjalan vihannestoimialan kehittämistarveanalyysi

Luonnonvarakeskus

31.12.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tässä esiselvityshankkeessa kootaan Pohjois-Karjalan vihannestoimialan kehittämiseen sitoutunut verkosto ja laaditaan suuntaviivat toimialan kehittämiseksi uudella ohjelmakaudella 2021-2028. Lisäksi valmistellaan esiselvityksen pohjalta kehittämishankesuunnitelma. Esiselvitys koostuu kolmesta asiakokonaisuudesta (1) Nykytilan kartoitus, (2) Ennakointitiedon keruu, (3) Kehittämissuunnitelma. Menetelminä ovat tiedonhaku päättyneiden ja käynnissä olevien hankkeiden tuotoksista, sekä tilastoista, kohderyhmä- ja asiantuntijatyöpajat sekä niitä täydentävät haastattelut. Hankkeesta osallistutaan myös alan verkostojen kokouksiin ja tehdään bench marking matkoja. Luonnonvarakeskus on hankkeen ainoa toteuttaja, mutta toimenpiteisiin osallistuu Pohjois-Karjalan elintarvikealan kehittämishanketoimijoita, alkutuottajia, jatkojalostajia sekä jakelua. Lisäksi verkostoidutaan myös muiden alueiden, kuten Etelä-Savon tai Satakunnan vihannesalan toimijoiden kanssa. Monialaisessa yhteistyössä kohderyhmien kanssa iteratiivisesti ja läpinäkyvästi valmisteltu esiselvitys luo alueen toimijoille yhteistä kuvaa vihannestoimialan tulevaisuudesta, mikä vahvistaa yhteistyön ja toimivien raaka-aine ja arvoverkkojen syntyä. Vihannestoimialan vahvistuminen monipuolistaa kasvintuotantoa, tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun mikroyrityksille ja monipuolistaa lähiruokaketjujen toimintaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144519

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedelsförädling
grönsaksodling
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt