Projekt
Utvecklingsprojekt - 13690

Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta 2016-2017

Luonnonvarakeskus

31.03.2016 - 29.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kansallisella tasolla, maa- ja metsätalousstrategian ja hallitusohjelman mukaisesti luomu- ja lähiruuan tuotannon lisääminen on yksi merkittävimmistä ruokapoliittisista teemoista. Samanaikaisesti kuluttajien ja julkisten ruokapalveluiden kiinnostus luomutuotteiden käyttöön on lisääntynyt. Vaikka luomuraaka-aineille olisikin tarvetta ja kysyntää, ongelmana on tuotannon ja kysynnän yhteensovittaminen. Eri tahoilla on vaikeuksia saada kotimaisia luomuraaka-aineita riittävän säännöllisinä toimituksina ja riittävän laajalla valikoimalla. Luomuperuselintarvikkeista yksi käytetyimmistä ja kysytyimmistä on peruna. Luomuperunan tuotannossa on kuitenkin kriittisiä kohtia, joihin tulisi etsiä ratkaisuja tuotannon varmistamiseksi ja laadun parantamiseksi. Luomutuotantoon tulisi saada uusia lajikkeita, kehittää ja optimoida lannoitusta sekä löytää uusia keinoja kasvitautien hallintaan. Tuotanto-olosuhteet vaikuttavat myös tuotantovarmuuteen. Pohjois-Pohjanmaa olisi luontaisten edellytysten näkökulmasta sopiva luomuperunan tuotantoon. Alueen puhtaus perunan vaarallisista kasvintuhoojista ja vähäisempi kasvitautipaine verrattuna eteläisimpiin tuotantoalueisiin ovat merkittäviä alueellisia vahvuuksia. Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä luomuperunantuotannon varmuutta ja kannattavuutta sekä parantaa luomuperunan laatua. Hankkeessa pyritään kehittämään koko luomuperunaketjun toimivuutta alueella jo olevan luomuperunatuotannon pohjalta ja alueen vahvaa perunantuotannon osaamista hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmiä ovat luomuperunantuottajat ja luomuperunantuotannosta kiinnostuneet viljelijät tai viljelijöiksi aikovat, ruokaperunantuottajat, perunan jatkojalostajat, ammattikeittiöt, perunaa välittävät yritykset sekä kuluttajat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13690

Startdatum

31.03.2016

Slutdatum

29.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner