Projekt
Utvecklingsprojekt - 213242

Pohjois-Savon laatuloikka vesien- ja luonnonhoitoon

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

28.02.2023 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on parantaa talousmetsien luonnonhoidon tasoa Pohjois-Savossa. Talousmetsien luonnonhoidon tavoitteena on turvata ja edistää luonnon monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa talousmetsissä. Luonnonhoidon valikoimaan kuuluvia keinoja voidaan hyödyntää kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä ja metsän eri kehitysvaiheissa. Tähän pyritään mm. lisäämällä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoisuutta luonnonhoidon merkityksestä ja tuoreimmista tutkimustuloksista sekä osaamista hyödyntää metsä- ja luontotietoa sekä sen käsittelyyn kehitettyjä työkaluja. Lisäksi edistetään toimialaraja ylittävää yhteistyötä ja verkostoitumista. Talousmetsien luonnonhoitoon liittyviin suosituksiin, ohjeisiin, kannustejärjestelmään ja sertifioinnin vähimmäisvaatimuksiin on tulossa uudistuksia. Luonnonhoidon osaamista tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Pohjois-Savossa selkeä luontolaadun kehittämiskohde on vesiensuojelu maanmuokkauksessa. Rantametsien vesiensuojelun tehostaminen, esimerkiksi jättämällä riittävän levyiset suojakaistat, on tärkeää vesistöjen hyvän tilan säilyttämiseksi. Säästöpuiden laatuun panostamalla voidaan luonnonhoidon tasoa ja samalla kustannustehokkuutta edelleen parantaa. Säästöpuuajattelu tulee olla mukana kaikissa hakkuissa ja metsänhoitotöissä. Uutena haasteena on aiemmissa hakkuissa säästettyjen säästöpuiden monimuotoisuushyötyjen turvaaminen ja lisääminen tulevissa käsittelyissä. Hankkeessa hyödynnetään vuosina 2019–2022 toteutetun Laatuloikka luonnonhoitoon Pohjois-Savossa -hankkeen tuloksia, havaittuja kehittämiskohtia sekä otetaan kattavammin käyttöön hyväksi koettuja toimintamalleja yhdessä muiden metsäalan toimijoiden kanssa talousmetsien luonnonhoidon edistämiseksi Pohjois-Savossa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

213242

Startdatum

28.02.2023

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner