Projekt
Utvecklingsprojekt - 29962

Pohjois-Tammelan vesistötutkimus- ja ympäristökasvatushanke

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

31.08.2016 - 30.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pohjois-Tammelassa on tehty vesistöjen veden laadun parantamiseksi aiempina vuosina monia toimenpiteitä, kuten pohjapatoja, rumpu, kosteikkoja ja eroosiolaattoja (Karttaliite 1), joiden vaikutusta alueen vesistöjen veden laatuun ja virtaamaan olisi tarpeellista tutkia. Hankealueen järvillä on aikaisempina vuosina otettu vesinäytteitä ja tutkittu ojien virtaamaa, mutta lähivuosina tutkimukset ovat jääneet väliin ja vertailukelpoisen aineiston määrä on puutteellinen. Aiemmissa hankkeissa tehdyt toimenpiteet halutaan nostaa myös näkyviin laajemmalle yleisölle viestinnän ja ympäristökasvatuksen keinoin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29962

Startdatum

31.08.2016

Slutdatum

30.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner