Projekt
Utvecklingsprojekt - 34912

Pohjoisen Keski-Suomen metsäbiotalouden yritysryhmähanke

Kehittämisyhtiö Witas Oy

31.10.2016 - 10.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pohjoisen Keski-Suomen metsäbiotalouden yritysryhmähanke on jatkoa Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toteuttamalle esiselvityshankkeelle, jossa kerättiin tietoa ja valmisteltiin yritysryhmähanketta biotalouden alueella toimivien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. Esiselvityksen aikana kohdealueen merkittävimmäksi mikro- ja pienyrityskentäksi metsäbiotalouden alueella erottui puun ja energiabiomassan hankintaketjussa työskentelevät ja tälle ketjulle koneita tai palveluita tarjoavat yritykset. Tästä yritysjoukosta valikoitui neljä yritystä, jotka tässä hankkeessa lähtevät yritysryhmänä kehittämään omaa ja edustamansa toimialan liiketoimintaa. Yritysryhmähankkeessa toteutetaan sekä yrityskohtaisia että yritysryhmän yhteisiä toimenpiteitä. Yrityskohtaisilla toimenpiteillä kehitetään yritysten sisäistä liiketoimintaa ja johtamista. Yritysryhmähankkeen yhteisissä osioissa vaikutetaan kohdeyritysten liiketoimintaympäristöön ja etsitään yhdessä oleellisten sidosryhmien edustajien kanssa uusia ratkaisuja toimialan kehittämiseksi. Yritysryhmähankkeen tavoitteena on parantaa kohdeyritysten liiketoiminnan kilpailukykyä ja palveluiden laatua, etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia biotalouden alueelta. Lisäksi etsitään mahdollisuuksia yhdistää paikalliset yritykset alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin niin, että saadaan kootuksi liiketoimintaa vahvistavia arvoketjuja ja parannettua tiedonkulkua. Näillä toimilla vahvistetaan alueen uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvaa elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

34912

Startdatum

31.10.2016

Slutdatum

10.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner