Hanke
Utvecklingsprojekt - 84555

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot

ProAgria Oulu ry

31.12.2018 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Luonnonmukaisen tuotannon tavoitteet Suomessa ja Euroopassa on 20 % luomupeltoa 2020 mennessä. Pohjois-Pohjanmaalla reilu 16 % pelloista on luomussa. Pohjois-Pohjanmaalla on suurin luomuvalvonnassa oleva peltoala hehtaareina mitattuna eli 38 400 ha. Luomukotieläintiloja alueellamme on myös eniten Eviran mukaan 120 luomukotieläintilaa. Luomulla on mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla ja mitä enemmän se kasvaa ja tulee luomukeskittymiä, hyötyvät myös tilat toisistaan. Uutta luomupinta-alaa on tullut Maasta Markkinoille luomuhankkeen aikana tullut paljon lisää (40%). Vallalla olevien viljelytapojen uudelleen arviointi on muuttuvassa ympäristössä ja ilmasto-oloissa maapallon kestävyyden kannalta yksi tärkeimpiä aihepiirejä. Viljelymenetelmien kehittäminen on siis ruoantuotantomme kannalta keskeistä ja luomutuotanto on siinä suunnan näyttäjänä ja myös sen tulee kehittyä. Viime aikoina luomuun on siirtynyt paljon maatiloja ja niissä käytetään enenevissä määrin ostopanoksia lisälannoitteina, joten niiden mahdollisimman resurssitehokaskäyttö on tärkeää tietoa tiloille. Pohjoisten olosuhteiden luomupelloilla on tehty vain vähän tutkimusta, sillä Luken ja entisen MTT:n luomumaatilat ovat sijainneet pääosin Etelä-Suomessa. Tässä hankkeessa demonstroidaan uusia luomuviljelymenetelmiä ja saadaan havainnollista tietoa niistä. Havaintokokeissa testataan yhteistyötahojen tuotteita ja menetelmiä: mm. kasvilajeja ja -lajikkeita, siemenseoksia, lisälannoitteita ja rikkakasvien torjuntamenetelmiä. Olennaista on, että kokeilut tehdään luomuviljelyssä olevilla pelloilla ja tilaolosuhteissa. Demokohteilla ja havaintopelloilla järjestettävissä pellonpiennartilaisuuksissa esitellään luomun viljelymenetelmiä myös luomua harkitseville tiloille. Hankkeessa järjestetään kaikkien luomutoimijoiden verkostoitumisen kannalta tärkeitä tilaisuuksia, joissa viljelijät, yritykset, neuvonta, viranomaiset ja tutkimus tuovat esille uutta tietoa ja näkökulmia ammattiaiheista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84555

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

eko
grönsaksodling
jordbruk
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt