Hanke
Utvecklingsprojekt - 35638

Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen (LAPPARI-kartoitushanke)

Lapin Yliopisto

01.02.2017 - 10.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Lapin maitotilojen tuotannon kehittäminen on tärkeää niin ruoantuotannon, maaseudun työpaikkojen kuin maaseudun asuttuna pysymisen kannalta. Pohjoissuomenkarja eli lapinlehmä on pohjoisiin olosuhteisiin hyvin sopeutunut, terve, hedelmällinen ja uhanalainen paikallinen alkuperäisrotu joka tuottaa laadukasta maitoa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa arvoketjuja ja -verkostoja lapinlehmän omaleimaisen maidon ja maidontuotannon lisäämiseksi ja lappilaisten maitotilojen tuotannon monipuolistamiseksi ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia kerätä ja jalostaa lapinlehmän maitoa innovatiivisiksi tuotteiksi ja saada sille lisäarvoa, tunnustusta ja markkinoita esimerkiksi matkailuyrityksissä. Hankkeessa kerätään tietoa lapinlehmien omistajista, karjamääristä ja näiden maantieteellisestä jakautumisesta sekä tilallisten kiinnostuksesta suoramyyntiin ja jatkojalostukseen. Kartoitus sisältää kyselytutkimuksen, henkilökohtaisia haastatteluja ja tutustumiskäyntejä lappilaisilla maitotiloilla ja pienmeijereissä sekä niiden toimintakulttuurien ja tuotantomahdollisuuksien selvittämistä. Hankkeessa tehdään kirjallisuuskatsaus lapinlehmästä ja sen maidosta tehdyistä tutkimuksista ja kootaan niistä kattava tietopaketti. Lisäksi kartoitetaan olemassaolevaa tietoa maidon jalostusominaisuuksista. Rodun lehmien määrä tiloilla, sijoittuminen, maidontuotannon volyymi ja hyödyntäminen ja jatkojalostuksen potentiaali selvitetään toimintamallin ja mahdollisen jatkohankkeen taustaksi. Myös jatkojalostuksesta kiinnostuneet tai sitä jo tekevät tila- ja pienmeijeriyritykset kartoitetaan. Hankkeen hakijana on Lapin yliopiston Arktinen keskus yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35638

Aloituspäivämäärä

01.02.2017

Loppumispäivämäärä

10.05.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedelsförädling
flerbranschgårdar
husdjursproduktion
mjölkko
nya tjänster
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt