Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 83685

Poitinjoen osittainen ruoppaus

PIENI PYHÄVESI -yhdistys ry

31.10.2018 - 03.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pienen Pyhäveden ja Pyhäveden välisen salmen, ns. Poitinjoen salmi on luontaisena vesireittinä toiminut mm. kirkkoveneiden kulkuväylänä ja puiden uittoväylänä. Talkootyönä tehdyistä vesikasvien niittotoimenpiteistä huolimatta, salmi on vuosien saatossa madaltunut, osittain umpeutunutkin, vesikasvillisuuden lisääntyessä ja kiintoaineen kertyessä uoman pohjaan sekä veden virtauksen hidastuttua. Salmen umpeutumista on edistänyt myös väylän yli rakennettu, väylää kuristava silta. Ruoppaus on suunniteltu tehtäväksi koneellisesti kaivamalla Poitinjoen rantaviivan suuntaisesti. Massojen läjitys tehdään läheisen maatilan alueelle riittävän kauaksi ruopattavasta uomasta. Ruoppausmassojen kokonaismäärä on noin 500 kuutiometriä. Ruoppaamisen tarkoituksena on edistää veden virtausta ja vaihtumista Pienen Pyhäveden ja Pyhäveden välillä sekä lieventää valtatie 5:n parantamistöiden aiheuttaman vesistökuormituksen vaikutuksia. Lisäksi ruoppauksen avulla estetään Pienen Pyhäveden laajempi rehevöityminen sekä pidetään luontainen vesiväylä kulkukelpoisena. Ruoppauksella pyritään ennallistamaan ko. vesitietä ja helpottamaan vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden turvallista liikkumista perinteistä vesireittiä pitkin erityisesti matalan vedenkorkeuden aikaan mm. Mäntyharjun taajamiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

83685

Startdatum

31.10.2018

Slutdatum

03.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner