Projekt
Utvecklingsprojekt - 278294

Polar Magnets – Pohjoisen vetovoiman kansainväliset mahdollisuudet

Koillismaan Leader ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen taustalla on tunnistettu tarve löytää keinoja, joilla Lapin ja Koillismaan maaseudulla asuvat nuoret kokisivat asuinalueensa tarjoavan entistä enemmän mielenkiintoisia elämisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Kansainvälisyys nähdään siinä keinona, jonka hyödyntämistä on syytä lisätä: Uudet verkostot, ratkaisut ja oppiminen kannustavat nuoria aktiiviseen osallisuuteen maaseudun kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on verkottaa Lapin ja Koillismaan alueen nuoria niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin sellaisten tahojen kanssa, joiden kesken yhteistyö luo uusia, ennen kokeilemattomia näkökulmia. Yhteistyön kokoavana teemana ovat ympäristökysymykset. Hankkeen toimenpiteiden kautta tieto ja osaaminen kansainvälisyydestä lisääntyy ja kynnys toteuttaa sitä madaltuu..

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278294

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner