Projekt
Utvecklingsprojekt - 218225

Polku kylään

Hämeen Kylät ry

01.01.2023 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Polku kylään -hanke rakentaa kyläasumisen kehittämiseen työkaluja käytettäväksi kylän ja kunnan yhteistyössä. Samalla opetellaan kohdekylien kanssa kokeilukulttuuria testaamalla, arvioimalla ja mallintamalla maalle muuttoa helpottavia asioita. Kohdekylinä toimivat Al-vettulan seutu Hämeenlinnasta, Tyrvännönniemi Hattulasta ja Vähikkälä Janakkalasta. Muuttajan palvelupolku kylään rakennetaan ja mallinnetaan yhteissuunnitteluna hyödyn-täen niin Uusia asumisratkaisuja kyliin -selvityshankkeen kuin muiden hankkeiden tuotta-maa tietoa ja työkaluja. Palvelupolku havainnollistaa maalle muuttoa haluavan askeleet, jotka tarvitaan onnistuneeseen muuttoon. Erityisesti tarkastellaan kehittämiskohtia, joissa kyläyhteisö ja kunta voivat olla toimijoina. Maalle muuttokynnyksen madaltamiseksi käynnistetään toimia kuten kyläkummit Hämeen-linnan seudulle sekä erilaisia kokeiluja kohdekylillä. Toimintamallit ja onnistuneet kokeilut havainnollistetaan laajempaan käyttöön. Viestimällä aktiivisesti Polku kylään -hankkeen käytännön toimista luodaan kyläasumiselle samalla positiivista näkyvyyttä, mikä myös lisää kiinteistön omistajien kiinnostusta tarjota kohteita myyntiin tai vuokralle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

218225

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner