Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 26198

Polkua luontoon II, investointi

Hyvinkään kaupunki

11.04.2016 - 07.02.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on rakentaa vuosina 2015-2018 Hyvinkään kunnan alueelle kattava ja mahdollisimman monenlaisia käyttäjiä palveleva, kahdeksan eri luontokohdetta käsittävä luontopolkuverkosto sekä tuottaa sitä tukevaa esite- ja opastusmateriaalia. Kehittämis- ja investointiosasta koostuvan hankkeen aikana on tarkoitus kunnostaa olemassa olevia polkuja sekä rakentaa uusia luontopolkuja, kuitenkin olemassa olevia polkupohjia hyödyntäen. Hankkeeseen on valittu Hyvinkään hienoimpia luontokohteita, joiden kehittäminen ja esille nostaminen tarjoavat virkistysmahdollisuuksia sekä alueen asukkaille että alueella vieraileville. Hankkeesta hyötyvät hyvinkääläiset, lähikuntien asukkaat, matkailijat, alueen matkailuyrittäjät sekä Hyvinkään koulut. Osa luontopoluista toteutetaan talkoovoimin muun muassa kyläyhdistysten- ja koulujen yhteistyönä, ja tavoitteena on aktivoida ja lisätä luonto- ja kyläyhdistysten sekä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssakäymistä ja verkostoitumista. Hanke tukee ja tarjoaa lisäksi pitkäaikaistyöttömille kuntouttavaa ja työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä luonto- ja ympäristöalan opiskelijoille ammattitaidon kehittämistä työssäoppimisjaksoilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

26198

Aloituspäivämäärä

11.04.2016

Loppumispäivämäärä

07.02.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt