Hanke
Utvecklingsprojekt - 26151

Polkua luontoon II, kehittäminen

Hyvinkään kaupunki

24.06.2015 - 02.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on rakentaa vuosina 2015¿2018 Hyvinkään kaupungin alueelle kattava ja mahdollisimman monenlaisia käyttäjiä palveleva, kahdeksan eri luontokohdetta käsittävä luontopolkuverkosto sekä tuottaa sitä tukevaa esite- ja opastusmateriaalia. Erillisestä kehittämis- ja investointiosasta koostuvan hankekokonaisuuden aikana on tarkoitus kunnostaa olemassa olevia polkuja sekä rakentaa uusia luontopolkuja, kuitenkin olemassa olevia polkupohjia hyödyntäen. Hankkeeseen on valittu Hyvinkään hienoimpia luontokohteita, joiden kehittäminen ja esille nostaminen tarjoavat virkistysmahdollisuuksia sekä alueen asukkaille että alueella vieraileville. Hankkeesta hyötyvät hyvinkääläiset, lähikuntien asukkaat, matkailijat, alueen matkailuyrittäjät sekä Hyvinkään koulut. Osa luontopoluista toteutetaan talkoovoimin muun muassa kyläyhdistysten- ja koulujen yhteistyönä, ja tavoitteena on aktivoida ja lisätä luonto- ja kyläyhdistysten sekä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssakäymistä ja verkostoitumista. Hanke tukee ja tarjoaa lisäksi pitkäaikaistyöttömille kuntouttavaa ja työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä luonto- ja ympäristöalan opiskelijoille ammattitaidon kehittämistä työssäoppimisjaksoilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

26151

Aloituspäivämäärä

24.06.2015

Loppumispäivämäärä

02.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt