Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 205345

Polttomoottori painepesuri

Pekan Marja ja Kala

01.06.2022 - 30.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan painepesuri jossa on oma polttomoottori mikä mahdollistaa veneiden, kalan kuljetus astioiden ja rysien pesun eri paikoissa. Pesuriin tarvitaan lisäksi lyhyt kahva jotta sitä voidaan käyttää veneessä ja liitin sarja jotta voidaan käyttää normaalia paine vettä esimerkiksi talon vesipostista.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

205345

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

30.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner