Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 192808

Poluilta MTB-reiteille 2022

Puolangan kunta

31.03.2022 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ylä-Kainuun matkailun kehittämisessä halutaan tuoda kävijöille entistä paremmin esiin alueen vetovoimatekijöitä, luontoa ja luontoaktiviteettejä. Tämän hankkeen kohdealue on Puolangan Paljakan matkailukeskus ympäröivine vaara-alueineen, Paljakan ja Ukkohallan yhdistävä ”Köngäskierros”. Tämä hanke on jatkumoa Paljakan Polut hankkeelle, jotta koko Puolangan kunnan alueet saadaan entistä monipuolisemmaksi liikunta ja matkailukohteeksi. Hankkeella saadaan myös lisää vetovoimaa Paljakka-Ukkohalla matkailualueelle. Hanke edesauttaa jo rakennettujen palveluiden täysimääräiseen käyttöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

192808

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt