Projekt
Utvecklingsprojekt - 55052

Porlan kalanviljelylaitoksesta raakun kasvattamo – esiselvitys

Pro Porla ry

02.10.2017 - 26.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyseessä on suunnitteluhanke, jonka tavoitteena on valmistella projektisuunnitelma viime vuonna 100-vuotisjuhlia viettäneen Porlan vanhan kalanviljelylaitoksen alueelle toteutettavaa uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun kasvatuslaitosta varten. Alustavien asiantuntija-arvioiden mukaan Porlan laitos soveltuu erinomaisesti tällaiseen toimintaan. Laitoksen tarkoitus on kasvattaa raakkuja toukkavaiheesta alkaen ensimmäiset elinvuotensa, jonka jälkeen simpukat ovat kasvaneet yli herkimmän piensimpukkavaiheen, ja ne ovat valmiita istutettavaksi takaisin synnyinjokeensa. Hankkeessa selvitetään taloudelliset, lainsäädännölliset ja tekniset vaatimukset laitoksen perustamista varten ja laaditaan alustavat suunnitelmat toiminnan vaatimista tiloista, rakenteista ja uudistustöistä sekä niiden kustannusarvio. Jokihelmisimpukan suojelustatuksesta, merkityksestä ekosysteemissä ja raakunkasvatuksesta suojelukeinona on yksityiskohtaisempaa tietoa liitteessä 1. Raakun viljelylaitos ja sen toiminta tuovat kiinnostavan lisän suunniteltuun Porlan luontopuistoon ainutlaatuisena tutustumiskohteena maassamme. Raakunviljelyhanke on toteutettavissa itsenäisenä hankkeena riippumatta siitä, miten Porlan luontopuistohanke etenee. Puistohankkeen saatua vihreää valoa on raakkukeskusta ja luontopuistoa pyrittävä suunnittelemaan niin, että toteutuksesta saadaan mahdollisimman suuret synergiaedut molemmille. Tämän ohella selvitetään mahdollisuuksia kasvattaa jokihelmisimpukan nuoruusvaiheita semi-naturaaleissa eli ihmisen tekemissä luonnonmukaisissa ympäristöissä kuten Mustionjokeen suunnitelluissa luonnonmukaisissa kalateissä. Hankevetäjä on Pro Porla ry. Hankkeen vaatima asiantuntijatyö tilataan alaan erikoistuneelta Alleco Oy:ltä ostopalveluna. Alleco Oy:n Pro Porlalle tekemä tarjous työstä on liitteessä 2.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

55052

Startdatum

02.10.2017

Slutdatum

26.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner