Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 18982

Port Kirjais

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling rf, Kirjais- ja Sommaröseudun kehitys ry

01.01.2016 - 05.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling r.f. ämnar genom detta projekt i samarbete med skärgårdsborna i området rusta upp en kajkant för allmänt bruk.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

18982

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

05.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner