Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 102297

Põrtt, äi’tt da pu’vrr – kolttasaamelaista rakennusperintöä

Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö sr

30.06.2019 - 11.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Põrtt, äi'tt da pu'vrr - kolttasaamelaista rakennusperintöä -hanke kohdistuu kolttasaamelaiseen yhteisöön ja kolttasaamelaiseen kulttuuriperintöön. Yhteisöllisessä hankkeessa välitetään perinnetietoa ja osaamista sekä lisätään sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Hanke tukee Sevettijärven kylän matkailun palvelurakennetta. Hankkeessa kunnostetaan yhteisöllisesti Sevettijärven Perinnetalon ulkomuseorakennuksia ja järjestetään rakennusperinnön hoidon neuvontapäiviä. Neuvontatapahtumien kautta halutaan tuoda asiantuntemusta ihmisten luo ja kiinnittää huomiota erityisesti 1940-luvun lopussa rakennettuihin kolttasaamelaisten asutustiloihin. Hankkeessa järjestetään koululaisille työpajoja, joiden teemana on luonnonmateriaalien käyttö rakentamisessa. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on paikallisen kulttuuriperinnön ja kulttuuri-identiteetin vahvistuminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102297

Aloituspäivämäärä

30.06.2019

Loppumispäivämäärä

11.01.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt