Projekt
Utvecklingsprojekt - 102297

Põrtt, äi’tt da pu’vrr – kolttasaamelaista rakennusperintöä

Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö sr

01.07.2019 - 11.01.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Põrtt, äi'tt da pu'vrr - kolttasaamelaista rakennusperintöä -hanke kohdistuu kolttasaamelaiseen yhteisöön ja kolttasaamelaiseen kulttuuriperintöön. Yhteisöllisessä hankkeessa välitetään perinnetietoa ja osaamista sekä lisätään sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Hanke tukee Sevettijärven kylän matkailun palvelurakennetta. Hankkeessa kunnostetaan yhteisöllisesti Sevettijärven Perinnetalon ulkomuseorakennuksia ja järjestetään rakennusperinnön hoidon neuvontapäiviä. Neuvontatapahtumien kautta halutaan tuoda asiantuntemusta ihmisten luo ja kiinnittää huomiota erityisesti 1940-luvun lopussa rakennettuihin kolttasaamelaisten asutustiloihin. Hankkeessa järjestetään koululaisille työpajoja, joiden teemana on luonnonmateriaalien käyttö rakentamisessa. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on paikallisen kulttuuriperinnön ja kulttuuri-identiteetin vahvistuminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

102297

Startdatum

01.07.2019

Slutdatum

11.01.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner