Projekt
Beredningspenning - 271547

Posintran yritysryhmän valmisteluhanke

Posintra Oy

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tämän valmisteluhankkeen tavoitteena on valmistella yritysryhmähanketta, jonka tavoitteena on kehittää osallistuvien yritysten vastuullisuustyötä sekä yhteisillä että yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Valmisteltavan yritysryhmähankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseudun yritysten osaamista yritysvastuun eri osa-alueilla, jotta yritysten ymmärrys yritysvastuusta kasvaa ja yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet tunnistaa myös vihreän siirtymän luomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä vahvistaa toiminta-alueen yritysten välistä yhteistyötä ja luoda yritysten välistä verkostoa, jota yritykset voivat jatkossa hyödyntää. Valmisteluhankkeen toimenpiteinä käydään läpi yritysten nykytilannetta kestävän kehityksen canvas työkalua hyödyntäen ja kootaan tarpeiden mukaan ryhmä yrityksiä kehittämään omaa toimintaa yritysryhmähankkeen tuella. Valmisteluhankkeen toteuttajana toimii Posintra Oy.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

271547

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för unga jordbrukare och företagsverksamhet

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO7

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner