Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 45881

Posion KyKe

Posion kunta

23.10.2017 - 07.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Posion keskustan kaava valmistui v 2010. Toimenpiteitä keskustan ilmeen ja rakenteiden kehittämiseksi tai muutoin kaavasuunnitelmaan liittyvien osioiden puitteissa ei kuitenkaan ole suuremmin tehty. Tällä hankkeella halutaan kehittää Posion kyläkuvan yleisilmettä kuntalaisilta saatujen ideoiden pohjalta. Posion kylänraitti halutaan hankkeen toimenpiteiden myötä vetovoimaisemmaksi, toiminnalliseksi ja eri kohderyhmien tarpeita ja viihtyvyyttä (eri-ikäiset kuntalaiset, yrittäjät, matkailijat, mökkiläiset) paremmin palvelevammaksi. Posion keskustan ilmeen kehittäminen on tullut usein esiin keskusteluissa mm. TTY- hankkeen osana ja myös matkailun kansainvälisen vetovoimaisuuden, asukkaiden viihtyvyyden ja sen myötä yleisilmeen kehittämisen kannalta. Merkityksetön ei ole myöskään Posion vapaa-ajan asukkaiden mökkipitäjäänsä kohdistuvan viihtyisän ja idyllisen mielikuvan aikaansaaminen. Posion keraamisen ilmeen lippulaivana on toiminut Pentik-mäen alue, jossa taide ja keramiikka ovat olleet vahvasti mukana alueen suunnittelussa jo alusta alkaen. Tätä ilmettä halutaan tuoda esille myös muualla Posion keskustaalueella. Tavoitteena on tulevaisuudessa rakentaa Posiolle entistä vahvempi ja tunnistettavampi keraaminen ominaisleima, jonka kautta Posio tunnetaan ja muistetaan. Taide palvelee sekä paikallisia asukkaita että turisteja. Laadukas taide lisää Posion kunnan keskustan alueen viihtyisyyttä, nostaa asuinalueen ja kiinteistöjen arvoa sekä parantaa taiteen tasa-arvoista saatavuutta. Keskustan yleisilmeen kehittäminen on tullut entistä tärkeämmäksi ja ajankohtaisemmaksi ACC ry:n tultua hyväksytyksi kansainvälisen IAC - järjestön jäseneksi v. 2015.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

45881

Startdatum

23.10.2017

Slutdatum

07.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner