Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 45881

Posion KyKe

Posion kunta

22.10.2017 - 30.07.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Posion keskustan kaava valmistui v 2010. Toimenpiteitä keskustan ilmeen ja rakenteiden kehittämiseksi tai muutoin kaavasuunnitelmaan liittyvien osioiden puitteissa ei kuitenkaan ole suuremmin tehty. Tällä hankkeella halutaan kehittää Posion kyläkuvan yleisilmettä kuntalaisilta saatujen ideoiden pohjalta. Posion kylänraitti halutaan hankkeen toimenpiteiden myötä vetovoimaisemmaksi, toiminnalliseksi ja eri kohderyhmien tarpeita ja viihtyvyyttä (eri-ikäiset kuntalaiset, yrittäjät, matkailijat, mökkiläiset) paremmin palvelevammaksi. Posion keskustan ilmeen kehittäminen on tullut usein esiin keskusteluissa mm. TTY- hankkeen osana ja myös matkailun kansainvälisen vetovoimaisuuden, asukkaiden viihtyvyyden ja sen myötä yleisilmeen kehittämisen kannalta. Merkityksetön ei ole myöskään Posion vapaa-ajan asukkaiden mökkipitäjäänsä kohdistuvan viihtyisän ja idyllisen mielikuvan aikaansaaminen. Posion keraamisen ilmeen lippulaivana on toiminut Pentik-mäen alue, jossa taide ja keramiikka ovat olleet vahvasti mukana alueen suunnittelussa jo alusta alkaen. Tätä ilmettä halutaan tuoda esille myös muualla Posion keskustaalueella. Tavoitteena on tulevaisuudessa rakentaa Posiolle entistä vahvempi ja tunnistettavampi keraaminen ominaisleima, jonka kautta Posio tunnetaan ja muistetaan. Taide palvelee sekä paikallisia asukkaita että turisteja. Laadukas taide lisää Posion kunnan keskustan alueen viihtyisyyttä, nostaa asuinalueen ja kiinteistöjen arvoa sekä parantaa taiteen tasa-arvoista saatavuutta. Keskustan yleisilmeen kehittäminen on tullut entistä tärkeämmäksi ja ajankohtaisemmaksi ACC ry:n tultua hyväksytyksi kansainvälisen IAC - järjestön jäseneksi v. 2015.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

45881

Aloituspäivämäärä

22.10.2017

Loppumispäivämäärä

30.07.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt