Projekt
Utvecklingsprojekt - 28545

Potatiskompetenscenter

Ab Kristinestads näringslivscentral-Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

31.10.2016 - 12.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Det behövs ett starkare kluster kring potatisodlingen på området, dessutom måste det skapas ett ännu starkare nätverk med de nationella och internationella aktörerna som bedriver både forskning och utveckling inom potatisodlarsektorn. Viktigt är att det finns påverkningsmöjligheter för att styra forskningen och rådgivningen i en riktning som gynnar det spirande klustret. Också förutsättningar för att på ett effektivare sätt dra nytta av den spetskompetens som finns både i Finland och utomlands, bör skapas möjligheter för odlarna att reagera proaktivt på utvecklingen inom branschen

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

28545

Startdatum

31.10.2016

Slutdatum

12.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner