Projekt
Utvecklingsprojekt - 74769

Potkua Pirkanmaalle

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

01.10.2018 - 26.01.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on Pirkanmaan alueella toimivien hevosalan yrittäjien henkisen hyvinvoinnin parantaminen ja heidän keskinäisen verkoistoitumisensa kehittäminen, mikä mahdollistaa Pirkanmaan hevosalan yritystoiminnan kehittymisen. Yrityksille tarjotaan esikartoituksen avulla määriteltyjä osaamistarpeita vastaavaa koulutusta hyvinvoinnin, liiketoimintaosaamisen, tallien toimintojen järkeistämisen ja uudistamiseen liittyen. Koulutuksiin on mahdollista osallistua myös verkon kautta. Hankkeen aikana järjestettyjen koulutustilaisuuksien materiaalit kootaan digitaaliselle alustalle, jossa koulutusmateriaalien lisäksi päivitetään jatkuvasti yrittäjille ajankohtaista tietoa. Digitaalinen alusta toimii myös työntekijöiden (jotka voivat myös itse olla yrittäjiä) ja työnantajien kohtaamispaikkana, jossa hevosalan osaajat voivat tarjota työpanostaan ja työnantajat informoida tulevista ja akuuteista työllistämistarpeistaan. Lisäksi alusta toimii keskusteluympäristönä, jossa yrittäjät voivat myös tiedottaa toisiaan esimerkiksi akuuttista bakteerivaarasta tai eristämistä vaativasta hevossairaudesta, keskustella ajankohtaisista aiheista ja uusista kokeiluista sekä vaihtaa kokemuksia. Hankkeen aikana vahvistetaan Pirkanmaan hevosalan yrittäjien välistä verkostoa ja yhteistyötä, jossa apuna käytetään kasvokkaisten tapaamisten lisäksi em. digitaalista alustaa. Lisäksi haetaan uusia toimintamalleja ja ideoita järjestämällä yhteinen benchmarking-matka Pohjoismaiseen kohteeseen ja kotimaisia matkoja Suomalaisiin tallikohteisiin. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

74769

Startdatum

01.10.2018

Slutdatum

26.01.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner