Projekt
Utvecklingsprojekt - 112110

Pötsi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

01.12.2019 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pötsi-hankkeen tavoitteena on selvittää lypsylehmän pötsin toiminnan vaikutusta maidontuotannon kannattavuuteen. Hankkeessa kehitetään maitotilojen osaamista ja toimintatapoja eläinten ruokinnassa, hoidossa, olosuhteissa ja työtavoissa, joiden avulla ennaltaehkäistään ruokintaperäisiä sairauksia ja erityisesti piilevää hapanpötsiä. Ennaltaehkäisyllä vältetään eläinten sairastumisesta aiheutuvat tuotostappiot, lisätyö ja kustannukset. Hankkeessa selvitetään myös piilevän hapanpötsin tilatason mittareita. Pilottitiloilla kartoitetaan olemassa olevia keinoja pötsiterveyden ylläpitämiseksi ja etsitään uusia toimintatapoja, joilla ennaltaehkäistään ruokintaperäiset häiriöt ja niiden aiheuttamat terveysongelmat ja tuotostappiot. Pilottitiloilla selvitetään myös pötsiystävällisen ruokinnan kustannuksia ja lisäksi toteutetaan seosrehuruokintaa tarkentavia toimenpiteitä rehunäytteenottopilotoinnin kautta. Kustannusrakenteen ja rehujen käytön muutoksia käsitellään maitotilayrittäjille suunnatuissa pienryhmissä. Maidontuottajille suunnattujen pienryhmien kautta jaetaan tietoa kaikista hankkeessa saaduista tuloksista. Hankkeessa saatuja tuloksia levitetään myös erilaisten tilaisuuksien ja julkaisujen kautta. Hankkeen toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaan maakunta ja toiminta-aika on 1.12.2019-31.12.2023.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

112110

Startdatum

01.12.2019

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner