Projekt
Utvecklingsprojekt - 40346

Poveria auringosta

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

01.04.2017 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Poveria auringosta -hanke edistää aurinkoenergiaratkaisujen hankintaa ja integrointia energiayritysten aluelämpökohteisiin. Hanke tukee energiaratkaisujen hankintaprosessia suunnittelusta laitosten käyttöönottoon ja toimintaan saakka. Hanke tarjoaa kehittämispalvelun aurinkoenergiaratkaisujen ja energiavarastojen valintaan ja hankintaan ja siten edistää uusien investointien syntymistä ja uuden energiatekniikan käyttöönottoa. Hankkeen kohderyhmänä on alueelliset energiayritykset, jotka muodostavat hankkeen yritysryhmän. Poveria auringosta hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli aurinkoenergian integrointiin ja energian varastointiin aluelämpölaitoksessa. Tavoitteena ovat osallistuvien yritysten investoinnit aurinkoenergiakohteiden demonstraatiokohteisiin (5 kpl), joista muodostuu osa Poveria Biomassasta -hankkeen kokoamaa demonstraatiokohdeverkostoa. Poveria auringosta hankkeen tuloksena on alueellisten energiayrityskohteiden kehittyminen bio-aurinko hybridilaitoksiksi, joista voidaan ottaa mallia muihin suomalaisiin lämpöyrityskohteisiin. Hankkeen tuloksena on aluelämpölaitosten joustavampi toiminta erityisesti kesäaikaan, energiayritysten kannattavuuden parantuminen, uusiutuvan energian käyttöosuuden kasvu, sekä ympäristö ja imagohyödyt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

40346

Startdatum

01.04.2017

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner