Hanke
Utvecklingsprojekt - 13736

Poveria Biomassasta

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

31.08.2015 - 24.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteina on kehittää hajautettua uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa Pohjois-Karjalassa edistämällä uusien teknologioiden käyttöönottoa ja demonstrointia alueella. Hankkeessa tullaan tekemään tiedonsiirtoa eri keinoin (mm. pienimuotoiset työpajat) sekä tekemään taustaselvityksiä liittyen uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön, mm. uudet liiketoimintamallit ja teknologiat. Ensisijaisesti hankkeen kohderyhmänä ovat maatilat ja yritykset, jotka ovat kiinnostuneita uusiutuvan energian tuotannosta tai uuden teknologian hyödyntämisestä/ valmistuksesta. Teknologia-osuudessa tehdään yhteistyötä Karjalainen kauppamies kansainvälistyy-hankkeen yrityskontaktien kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös perinteisten tiedonvälitysmenetelmien eli tilaisuuksien, näyttelyjen, työpajojen, demonstraatioiden, paperi- ja verkkotiedotuksen, lehdistön, radion ja TV:n lisäksi uuden sähköisen median mahdollisuuksien käyttöönotto. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa uusiutuvan energian käyttökohteiden sekä toiminnassa olevien esimerkillisten kiinteistö- ja yrityskohteiden rekistereitä. Hankkeen kansainvälisessä osiossa hankitaan uusiutuvan energian kansainvälisten innovaatioiden uusin tieto sekä siirretään sitä koskeva liiketoimintaosaaminen ja teknologia käytännön toimiksi osaksi pohjoiskarjalaista uusiutuvan energiaan osaaja- ja toimijaverkostoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13736

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
Skogsenergi
Solenergi
bioenergi
energieffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt