Projekt
Utvecklingsprojekt - 13736

Poveria Biomassasta

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

01.09.2015 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteina on kehittää hajautettua uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa Pohjois-Karjalassa edistämällä uusien teknologioiden käyttöönottoa ja demonstrointia alueella. Hankkeessa tullaan tekemään tiedonsiirtoa eri keinoin (mm. pienimuotoiset työpajat) sekä tekemään taustaselvityksiä liittyen uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön, mm. uudet liiketoimintamallit ja teknologiat. Ensisijaisesti hankkeen kohderyhmänä ovat maatilat ja yritykset, jotka ovat kiinnostuneita uusiutuvan energian tuotannosta tai uuden teknologian hyödyntämisestä/ valmistuksesta. Teknologia-osuudessa tehdään yhteistyötä Karjalainen kauppamies kansainvälistyy-hankkeen yrityskontaktien kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös perinteisten tiedonvälitysmenetelmien eli tilaisuuksien, näyttelyjen, työpajojen, demonstraatioiden, paperi- ja verkkotiedotuksen, lehdistön, radion ja TV:n lisäksi uuden sähköisen median mahdollisuuksien käyttöönotto. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa uusiutuvan energian käyttökohteiden sekä toiminnassa olevien esimerkillisten kiinteistö- ja yrityskohteiden rekistereitä. Hankkeen kansainvälisessä osiossa hankitaan uusiutuvan energian kansainvälisten innovaatioiden uusin tieto sekä siirretään sitä koskeva liiketoimintaosaaminen ja teknologia käytännön toimiksi osaksi pohjoiskarjalaista uusiutuvan energiaan osaaja- ja toimijaverkostoa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13736

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner