Projekt
Utvecklingsprojekt - 86649

Poweria Bisnekseen

Säkylän Yrittäjät r.y.

11.02.2019 - 05.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Koemme, että yrityskohtainen kontaktointi on paras keino motivointiin, Ja koska haluamme hankkeeseemme mahdollisimman monta yritystä aktiivisesti mukaan, toivomme heidän myös vaikuttavan hankkeen sisällötöön. Tämän vuoksi hankkeen tiimoilta otetaan yhteyttä yrityksiin joko sähköpostitse, postitse, puhelimitse tai kasvotusten. Näin kartoitetaan yritysten nykytilannetta (työllistämisvaikutukset, tulevaisuuden näkymät jne) sekä arvioidaan tulevaa. Mm. koulutusten teemoittamista varten on tärkeää tietää, mitä yrittäjät toivovat. Samalla pyrimme kartoittamaan potenttiaaliset uudet jäsenet. Aktivoinnin keinoina: aamukahvitilaisuudet/iltatilaisuudet/tietoiskut , koulutustilaisuudet/työpajat/asiantuntijaklinikat ajankohtaisista teemoista. Tavoitteena on uusien toimintamallien rakentaminen verkostoitumisen edistämiseksi, esimerkiksi Säkylän Kuhinoiden yhteydessä toteutettavan verkostointitapahtuman kehittäminen (yksi tapahtum tavoitteina on saada osallistuvat yritykset verkostoitumaan ja löytämään paikallisia kumppaneita. Hankkeella halutaan myös kannustaa työntekijöitä innostumaan omasta työstään ja näin parantamaan tuottavuuttaan sekä elämänlaatuaan. Työelämässä nykyään itse kultakin odotetaan yrittäjälähtöistä ajattelumaailmaa, jota tällä hankkeella myös edesautetaan. Tavoitteena on koko työyhteisön motivoiminen yhdessä tekemiseen. Lisäksi hankkeen aikana tullaan tietoiskuin, koulutuksin ja asiantuntijaklinikoin lisäämään yritysten osaamispääomaa tällä hetkellä pinnalla olevien koulutusaiheiden osalta. Hankkeen tavoitteena on myös tuoda yrittäjyyttä yleensä tunnetuksi alueella, varsinkin nuorten keskuudessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

86649

Startdatum

11.02.2019

Slutdatum

05.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner