Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 92623

Pöylijoen Jonkarin padon ennallistaminen

Pro Pöylijoki ry

01.05.2019 - 31.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tarkoituksena on ennallistaa Pöylijoen historiallisen Jonkarin patoalueella sijaitseva pato siten, että alueen elinympäristö säilyy monimuotoisena sekä elinkelpoisena. Alueella kasvaa erittäin uhanalainen Ketunsara, joka kärsii joen vedenpinnan alenemisesta. Lisäksi padon kunnostuksen yhteydessä mahdollistetaan vaelluskalojen nousu ylävirtaan. Padon kunnostus hyödyntää myös paikallistalouden näkökulmasta joen yläpuolisia koti- ja kasvinviljelytiloja mm. kasteluveden saannin vuoksi ja lisäksi virkistysarvoltaan kaikkia aluetta käyttäviä kyläläisiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

92623

Startdatum

01.05.2019

Slutdatum

31.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner