Projekt
Utvecklingsprojekt - 16576

Premium

ProAgria Itä-Suomi ry

01.11.2015 - 30.09.2018

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Premium hanke liittyy läheisesti RuokaSavo hankkeeseen. Hankkeet täydentävät toisiaan ja hankkeiden yhteiset tavoitteet ovat 1) RuokaSavo ruokamaakunta-aseman vahvistaminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 2) Pohjoissavolaisten elintarvikkeiden kasvun, osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen 3) Ruokamatkailun jalkauttaminen Pohjois-Savoon. Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmaan liittyen edistämme alueen elintarvikkeiden markkinoille saamista sekä alueen tuotteiden pääsyä kansainvälisille markkinoille. Tämän voi nähdä myös innovatiivisena vientitoimintana, sillä tavoittelemme yhteistä vientibrändiä pohjoissavolaisille elintarvikkeille.Näin edistämme pohjoissavolaista ruokaketjua luomalla markkinointi-ja myyntiverkostoa yritysten välillä. Vahvistamme pienten yritysten strategista osaamista mm.verkottamalla niitä yhteistöhön tuotekeihityksessä, raaka-aine-ja vientibrändiyhteistyössä.Autamme yrityksiä markkinointi-ja myyntityössä. Uusien matkailupakettien kehitystyössä hyödynnetään verkostoja, vertaisoppimista sekä alan tutkimusta.Monipuolista maaseutuyrittäjyyttä tuetaan rakentamalla matkailutuotteita sekä ruokatapahtumia toimialat ylittävää yhteistyötä hyödyntämällä ja käyttämällä uusia menetelmiä. Premium hankkeen hyödynsaajina ovat pohjoissavolaiset pienet yritykset ja hankkeen tuloksia levitetään laajalti. Hankkeen tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä sen oman toiminnan, uusien parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi, prototyyppien rakentamiseksi tai näitä tukevaan pilotointiin. MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelman strategisissa painopistealueissa on mainittu biotalouden edistäminen, maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen sekä työllisyyden parantaminen kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Tähän tähtää myös Premium hanke.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16576

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

30.09.2018

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner