Projekt
Utvecklingsprojekt - 21947

Pro Navetta

ProAgria Itä-Suomi ry

01.04.2016 - 23.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteena on aktivoida maidontuotannon investointeja Pohjois-Savossa, korostaa investointien ennakkosuunnittelua sekä parantaa investoinnin talouden hallintaa. Osatavoitteina on: Kehittää investointien ennakkosuunnittelua tilan investointikokonaisuus ja prosessit huomioiden, parantaa investointien talouden hallintaa ja maitotilayrittäjien osaamista, tuoda investointeja miettivälle yrittäjälle kansallista ja kansainvälistä tietoa uusista toimintamalleista, uusista teknisistä ja kustannustehokkaista ratkaisuista sekä luoda malleja talouden ja tuotannon seurantaan erityisesti investointivaiheessa. Tavoitteisiin pyritään seuraavilla toimenpiteillä: 1. Prosessilähtöinen investointien ennakkosuunnittelu ja investointipolut, 2. Investoinnin taloudenhallinta ja yhteistyö rahoituslaitosten kanssa, 3. Oppimisnavetta, 4. Tiedonsiirto sekä 5. Koordinointi ja hankkeen johtaminen. Hanke toimii koko Pohjois-Savon maakunnassa, jossa oli vuoden 2015 lopussa n. 1150 maitotilaa. Laajempia investointeja miettiviä tiloja arvioidaan olevan vain osa, ehkä noin 300-500 tilaa. Näistä tiloista 80 kpl muodostaa hankkeen pääasiallisen kohderyhmän.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

21947

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

23.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner