Projekt
Utvecklingsprojekt - 50629

Pro Studio

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

01.09.2017 - 21.10.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yritystoimintaa suunnittelevien ja uusia yrityksiä perustavien asiakkaiden määrä on viimeisen kahden vuoden aikana kasvanut voimakkaasti, Tästä johtuen myös merkittävä määrä uusia työpaikkoja on syntynyt näihin uusiin startup- ja mikroyrityksiin. Rajoittavana tekijänä ideoiden eteenpäin viemiselle ovat kuitenkin useassa tapauksessa tilojen puute yhdessä liikeidean edistämisen kanssa. Myös työttömien työnhakijoiden mahdollisuudet aloittaa yritystoiminta kaatuvat juuri suunnittelu/alkuvaiheen tilanpuutteeseen. Useassa tapauksessa yritystoimintaa suunnitteleva henkilö miettii yritystoimintaa kotinsa yhteydessä oleviin tiloihin. Tämä ei ole kuitenkaan yrityksen uskottavuuden, asiakastapaamisten, toiminnan kehittämisen ja tulevan kasvun kannalta paras mahdollinen vaihtoehto. Näistä lähtökohdista on syntynyt tarve kehittää uusi tuote/ palvelu näillä yritystoiminnan asiakkaille. Pro Studion avoin, moderni toimintaympäristö parantaa yrityksen menestymismahdollisuuksia sekä tukee vertais- ja mallioppimista, joita yrittäjäkandidaatit saavat toisiltaan. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Nivala-Haapajärven seudun alueella uutta osaamisen ja tiedon lisäämistä, sekä uusien palveluiden kehittämistä. Näitä uusia palveluita ovat uusi starttistudio ympäristö yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille. Starttistudiot perustetaan jokaiseen Nivala-Haapajärven seudun kuntaan. Tavoitteena on saada suuri osa Nihak:n toiminta-alueen yritystoimintaa suunnittelevista henkilöistä "sparraamaan" liikeideansa tässä pro studiossa. Tavoitteena on että yrittäjäkandidaattien on mahdollista käyttää tiloja tarpeen mukaan 24/7 periaatteella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

50629

Startdatum

01.09.2017

Slutdatum

21.10.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner