Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 18653

Projekt lekpark och motionspark i Pixne

Pixne allaktivitetsförening rf

29.01.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pixne allaktivitetsförening rf. är en nybildad förening, som ska verka för bostadsområdets bästa och bedriva verksamhet som stöder utvecklingen av Pixne bostadsområde som helhet. Eftersom Pixne är ett område där man utövar många olika idrotter, vilket drar mycket folk till Malax, anser styrelsen i Pixne allaktivitetsförening att det skulle passa ypperligt med en kombinerad lekpark och motionspark i anslutning till Pixne idrottsområde. Parken ska byggas med talkokraft och föreningen har som avsikt att söka finansiellt stöd från Aktion Österbotten för parkens iordningställande. Parken kräver ett område på ungefär 23x30 meter och den skulle vara belägen vid Idrottsvägen. Offerter har begärts från fyra olika företag, tre av dem har gett offert på redskap både för en lekpark och en motionspark. Vi väljer redskap utifrån vad budgeten tillåter, inom rimliga gränser. Tidtabell för projektet: 1.1.2016-31.12.2017 - Projektplan och ansökan in till Aktion Österbotten i januari 2016 - Beställning av redskap i mars/april 2016 - Avverkning och markarbeten våren 2016 - Iordningställande av parken sommaren/ hösten 2016 - Planteringar och staket våren 2017 - Parken står färdig sommaren/hösten 2017

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

18653

Startdatum

29.01.2016

Slutdatum

25.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner