Projekt
Utvecklingsprojekt - 126902

Projekt: Våga Växa – Österbotten / Uskalla Kasvaa – Pohjanmaa

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

15.05.2020 - 31.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Våga Växa – Österbotten är ett utbildningsprojekt vars åtgärder riktar sig till mikro- och småföretagare på landsbygden i Österbotten utan att förglömma dem som planerar starta företag. Projektet strävar till att identifiera företag som har intresse av tillväxt, samt även identifiera vilka av dessa som har tillväxtpotential. Målsättningen är att uppmuntra dessa företagare till tillväxt och utbilda dem i tillväxtrelaterade frågor. Projektet vill möjliggöra företagens tillväxt och utveckling genom ökad kunskap och genom att uppmuntra och stöda företagen till att nätverka. Tillväxt i projektet syftar inte per automatik på internationalisering - utan på tillväxt i egen region, i eget land och över språkgränser. Våga Växa är ett trespråkigt projekt där även personer med invandrarbakgrund erbjuds utbildning inom företagsamhet. Projektet har en central roll då det kommer till att sammanföra tillväxtintresserade företag med varandra.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

126902

Startdatum

15.05.2020

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner