Hanke
Utvecklingsprojekt - 126902

Projekt: Våga Växa – Österbotten / Uskalla Kasvaa – Pohjanmaa

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

14.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Våga Växa – Österbotten är ett utbildningsprojekt vars åtgärder riktar sig till mikro- och småföretagare på landsbygden i Österbotten utan att förglömma dem som planerar starta företag. Projektet strävar till att identifiera företag som har intresse av tillväxt, samt även identifiera vilka av dessa som har tillväxtpotential. Målsättningen är att uppmuntra dessa företagare till tillväxt och utbilda dem i tillväxtrelaterade frågor. Projektet vill möjliggöra företagens tillväxt och utveckling genom ökad kunskap och genom att uppmuntra och stöda företagen till att nätverka. Tillväxt i projektet syftar inte per automatik på internationalisering - utan på tillväxt i egen region, i eget land och över språkgränser. Våga Växa är ett trespråkigt projekt där även personer med invandrarbakgrund erbjuds utbildning inom företagsamhet. Projektet har en central roll då det kommer till att sammanföra tillväxtintresserade företag med varandra.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

126902

Aloituspäivämäärä

14.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Flyktingar/invandrare
kvinnor

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt