Hanke
Utvecklingsprojekt - 76167

ProKasvu

ProAgria Etelä-Savo ry

31.10.2018 - 29.06.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

ProKasvu-hanke innostaa ja tukee Etelä-Savon maaseudun pienyrityksiä kasvuun ja uudistumiseen sekä auttaa yrittäjiä tunnistamaan niihin tarvittavia tukipolkuja. Hankkeen tavoitteena on tukea ja vaikuttaa kasvua ja uudistumista mahdollistaviin tekijöihin sekä tunnistaa ja raivata kasvun ja uudistumisen esteitä. Hanketta toteutetaan yrityskohtaisina kartoituskäynteinä, kokoamalla yritysverkostoja ja järjestämällä aktivointitilaisuuksia. Maaseudun pienyritysten kasvua ja uudistumista mahdollistavia tekijöitä tuetaan tiedottamalla ja neuvomalla eri tavoista toteuttaa kasvua. Hankkeessa kasvua ja uudistumista tuetaan ensisijaisesti yrityskohtaisten kartoituskäyntien avulla. Yrittäjää autetaan löytämään oikeat tarpeet ja toimintasuunnitelma kasvun ja/tai uudistumisen toteuttamiseksi. Hankkeessa toteutetaan yrityksille myös aktivointitilaisuuksia eri näkökulmista kasvun toteuttamiseksi. Kasvua ja uudistumista tuetaan myös edistämällä yritysverkostojen ja yritysryhmien kehittämishankkeiden syntymistä. Yritysryhmien kehittämishankkeiden avulla yrittäjä voi kehittää yrityksensä toimintaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Toimenpiteillä edistetään maaseudun yritysten kasvua, kansainvälistymistä sekä uudistumista ja johtamista. Toimepiteiden tavoitteena on, toimintaympäristön muuttuessa, turvata yrittäjien toimeentulo sekä uusien työpaikkojen syntymineen maaseudulle. Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset maaseutuyritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt ja maatilat sekä toimialan vaihtoa harkitsevat yrittäjät toimialasta riippumatta. Toimenpiteet koostuvat maksuttomista tilannekartoituksista yrittäjien kanssa ja niitä tukevista toimista. Toimintaa tukevat aktivointitilaisuudet yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville ja verkostoille. Hankkeen toimenpiteenä kootaan yritysryhmiä ja valmistellaan yritysryhmän kehittämishankkeita. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2018-30.06.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76167

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

29.06.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Livsmedel
Livsmedelsförädling
Ny affärsverksamhet
aktivitetsturism
flerbranschgårdar
green care
marknadsföring
matturism
må bra-turism
nya tjänster
närproducerad mat
nätverk
produktutveckling
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt