Projekt
Utvecklingsprojekt - 76167

ProKasvu

ProAgria Etelä-Savo ry

31.10.2018 - 30.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

ProKasvu-hanke innostaa ja tukee Etelä-Savon maaseudun pienyrityksiä kasvuun ja uudistumiseen sekä auttaa yrittäjiä tunnistamaan niihin tarvittavia tukipolkuja. Hankkeen tavoitteena on tukea ja vaikuttaa kasvua ja uudistumista mahdollistaviin tekijöihin sekä tunnistaa ja raivata kasvun ja uudistumisen esteitä. Hanketta toteutetaan yrityskohtaisina kartoituskäynteinä, kokoamalla yritysverkostoja ja järjestämällä aktivointitilaisuuksia. Maaseudun pienyritysten kasvua ja uudistumista mahdollistavia tekijöitä tuetaan tiedottamalla ja neuvomalla eri tavoista toteuttaa kasvua. Hankkeessa kasvua ja uudistumista tuetaan ensisijaisesti yrityskohtaisten kartoituskäyntien avulla. Yrittäjää autetaan löytämään oikeat tarpeet ja toimintasuunnitelma kasvun ja/tai uudistumisen toteuttamiseksi. Hankkeessa toteutetaan yrityksille myös aktivointitilaisuuksia eri näkökulmista kasvun toteuttamiseksi. Kasvua ja uudistumista tuetaan myös edistämällä yritysverkostojen ja yritysryhmien kehittämishankkeiden syntymistä. Yritysryhmien kehittämishankkeiden avulla yrittäjä voi kehittää yrityksensä toimintaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Toimenpiteillä edistetään maaseudun yritysten kasvua, kansainvälistymistä sekä uudistumista ja johtamista. Toimepiteiden tavoitteena on, toimintaympäristön muuttuessa, turvata yrittäjien toimeentulo sekä uusien työpaikkojen syntymineen maaseudulle. Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset maaseutuyritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt ja maatilat sekä toimialan vaihtoa harkitsevat yrittäjät toimialasta riippumatta. Toimenpiteet koostuvat maksuttomista tilannekartoituksista yrittäjien kanssa ja niitä tukevista toimista. Toimintaa tukevat aktivointitilaisuudet yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville ja verkostoille. Hankkeen toimenpiteenä kootaan yritysryhmiä ja valmistellaan yritysryhmän kehittämishankkeita. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2018-30.06.2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

76167

Startdatum

31.10.2018

Slutdatum

30.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner