Projekt
Utvecklingsprojekt - 93654

ProLiideri: Vastuullinen johtaja – kestävä yritystoiminta

ProAgria Oulu ry

01.03.2019 - 31.05.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vastuullisuus on keskeinen osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vastuullisella yritystoiminnalla tarkoitetaan yrityksen perustoiminnan toteuttamista mahdollisimman kestävällä tavalla sekä ekologisesta, sosiaalisesta että taloudellisesta näkökulmasta sekä yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteiden ja odotusten yhteensovittamista. Näin toimiva yritys on pitkällä tähtäimellä kannattava ja kilpailukykyinen. Kehityshaluiset yritykset tarvitsevat työkaluja arjen tuotannon johtamiseen sekä toimintamalleja resurssitehokkaaseen toimintaan. Ympäristövastuuta tulee toteuttaa kokonaisvaltaisesti läpi yrityksen prosessien. Vastuulliseen toimintaan tähtäävät yrittäjät tarvitsevat tukea henkilöstöjohtamiseen, vuorovaikutustilanteisiin ja neuvottelutaitojen kehittämiseen. Yrittäjiltä vaaditaan hyvää organisointikykyä. Yrittäjät kaipaavat käytännön osaamista arjen johtamiseen, jotta sitoutuneiden työntekijöiden muodostama kilpailuetu on täysimääräisesti yrityksen hyödynnettävissä. Sosiaalisen vastuun keskeinen työkalu on sidosryhmävuoropuhelu. Aktiivinen ja tehokas tapa tarjota sidosryhmille oikeaa tietoa yritystoiminnan vaikutuksista ja vastuullisuustyöstä tarjoaa välineitä myös yrityksen markkinointiin ja myyntiin. Hankkeen päämäärä on lisätä Pohjois-Pohjanmaan maaseudun yritysten ja maatilojen johtamisosaamista sekä parantaa päätöksentekoa vastuullisen yritystoiminnan näkökulmasta ja sitä kautta kehittää yritysten kannattavuutta. Tavoitteet - Parantaa yritysten henkilöstöjohtamista - Kehittää yritysten päätöksentekoa ja liiketoiminnan johtamista vastuullisen yritystoiminnan näkökulmasta - Luoda yrityksille parempaa julkisuuskuvaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta Tavoitteita toteutetaan teemoittain (Henkilöstöjohtaminen, Vastuullinen päätöksenteko, Vastuullisen yrityksen imago) järjestämällä ryhmätapaamisia, webinaareja, opintomatkoja, yrityskartoituksia ja sparraustilanteita. Hankkeessa tuotetaan menetelmiä ja toimintatapoja vastuulliseen päätöksentekoon

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

93654

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

31.05.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner