Hanke
Utvecklingsprojekt - 192974

ProVisio

ProAgria Etelä-Savo ry

31.01.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

ProVisio -hanke selvittää ja tuottaa tietoa Etelä-Savon maaseutuyrittäjyyteen liittyvistä tulevaisuuden uhkista ja mahdollisuuksista sekä kasvun ja kehittymisen haasteista. Samalla visioidaan mahdollisuuksia sekä tulevaisuuden polkuja yritystoimintaansa kehittäville yrityksille ja yrittäjille. Hankkeen tavoitteena on lisätä yritystoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietoisuutta yrityksen johtamiseen, uudistumiseen, investointeihin, verkostoitumiseen, strategioihin, muutosten hallintaan, energia-asioihin ja digitaalisuuteen liittyen. Erityisesti selvitetään yritysten vastuullisuuteen ja ympäristöön liittyviä kehittämistarpeita. Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset maaseutualueella toimivat mikroyritykset sekä maatilayritykset, jotka harjoittavat muuta yritystoimintaa. Tavoitteena on saada mukaan kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheessa olevia yrityksiä. Yritysyhteistyöstä ja verkostojen kautta kehittymisestä kiinnostuneita yrityksiä aktivoidaan mukaan hankkeeseen. Kehittämistoimenpiteet koostuvat mm. yrityskohtaisista tulevaisuuskeskusteluista eri teemoilla, yrittäjätilaisuuksista sekä tulevaisuus -työpajoista, joissa kiikaroidaan tulevaa samalla tunnistaen nykyhetken haasteita ja sudenkuoppia. Hanke edistää yritysryhmien ja -hankkeiden muodostamista. Hanke on aktiivisesti mukana yritysneuvonnan alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa tiedottaen hankkeen toimenpiteistä sekä välittäen yrityksille yhteistyökumppaneiden kehittämis- ja rahoitusmahdollisuuksista. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo ry. Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2022 – 31.12.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

192974

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Hållbar affärsverksamhet
Jämställdhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Ny affärsverksamhet
Riskhantering
digitalisering
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt