Projekt
Utvecklingsprojekt - 15058

ProWitas: Yritysten digitaalisen yhteisön viriäminen ja palveluiden tarjonnan kehittäminen

Kehittämisyhtiö Witas Oy

01.01.2016 - 30.07.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

ProWitas hanke edistää digitaalisuuden hyödyntämistä liiketoiminnassa, palvelujen löytymisessä sekä yhteistyössä. Sähköiset palvelut ja paikkatiedot ovat nykyään keskeinen osa niin yritysten kuin asiakkaiden päivittäistä toimintaa. Vaikka käytössä on kotisivuja ja sosiaalista mediaa, on kattavan paikallisen palvelutarjonnan löytäminen silti edelleen vaikeaa. Tavoitteena pitäisi olla, että alueen yritykset ja palvelut löytyvät helposti missä ja milloin hyvänsä, kun niitä tarvitaan. ProWitas hankkeessa kehitetään uudenlaisia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintatapoja ja välineitä, joiden avulla asiakkaat löytävät tarvitsemiaan palveluja alueelta entistä helpommin ja kattavammin. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan Internetin kasvanut mobiilikäyttö sekä paikkatietojen mahdollisuudet haettaessa palveluja "tässä ja nyt", oli kyseessä paikkakuntalainen tai matkalainen. Näin voidaan eri asiakasryhmille tarjota kattavammin tietoa tarjolla olevista palveluista ja kasvattaa alueelle suuntautuvaa ostovoimaa. Yhteinen näkyvyys tarjoaa mahdollisuuksia digitaalisuuden hyödyntämiseen myös verkostomaisessa toiminnassa ja yhteistyössä monella eri tavalla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15058

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

30.07.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner