Hanke
Utvecklingsprojekt - 15058

ProWitas: Yritysten digitaalisen yhteisön viriäminen ja palveluiden tarjonnan kehittäminen

Kehittämisyhtiö Witas Oy

31.12.2015 - 30.07.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

ProWitas hanke edistää digitaalisuuden hyödyntämistä liiketoiminnassa, palvelujen löytymisessä sekä yhteistyössä. Sähköiset palvelut ja paikkatiedot ovat nykyään keskeinen osa niin yritysten kuin asiakkaiden päivittäistä toimintaa. Vaikka käytössä on kotisivuja ja sosiaalista mediaa, on kattavan paikallisen palvelutarjonnan löytäminen silti edelleen vaikeaa. Tavoitteena pitäisi olla, että alueen yritykset ja palvelut löytyvät helposti missä ja milloin hyvänsä, kun niitä tarvitaan. ProWitas hankkeessa kehitetään uudenlaisia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintatapoja ja välineitä, joiden avulla asiakkaat löytävät tarvitsemiaan palveluja alueelta entistä helpommin ja kattavammin. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan Internetin kasvanut mobiilikäyttö sekä paikkatietojen mahdollisuudet haettaessa palveluja "tässä ja nyt", oli kyseessä paikkakuntalainen tai matkalainen. Näin voidaan eri asiakasryhmille tarjota kattavammin tietoa tarjolla olevista palveluista ja kasvattaa alueelle suuntautuvaa ostovoimaa. Yhteinen näkyvyys tarjoaa mahdollisuuksia digitaalisuuden hyödyntämiseen myös verkostomaisessa toiminnassa ja yhteistyössä monella eri tavalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15058

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

30.07.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt